Курсът по  ¨Нормативни документи за изграждане и включване на ВЕИ¨ е предназначен за студентите от  специалност ¨Комуникации и електронизация на ВЕИ ¨ магистри