Новини от сайта

Анкета за удовлетвореност от електронното обучение 2021

Анкета за удовлетвореност от електронното обучение 2021

от Светла Хаджиева -
Number of replies: 0

Уважаеми колеги,
С тази анкета бихме искали да установим полезността на електронното обучение до момента и удовлетвореността Ви от провеждането му. Моля, отговорете добросъвестно на следните въпроси! 
                

Анкетата е анонимна!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dbb8u4iuhUeqCvwlUqHWf7TQoH6wr55FuitqLpQZbPBUNlhNVkU3NEc4MUROSFRDN0lESkNIVE9GMC4u