Годишни планове и отчетни доклади

Доклади за образователна дейност


Планове и отчети за вътрешни одити

Планове за одити 

Протоколи от одити


Планове и отчети по НИД


Преглед на дейността на системата за контрол на качеството на обучението

Последно модифициране: понеделник, 4 септември 2017, 15:23